kairos

Published by KAIROS - Greek Theological Association for the improvement of the Religious Education ISSN: 2623-4386

 • Alexandros-Stamatios Antoniou (Associate Professor, Department of Primary Education, NKUA)
 • Katerina Argiropoulou (Assistant Professor, Department of Educational Studies, NKUA)
 • Christos Vassilopoulos (Emeritus Professor, Department of Theology, AUTh)
 • Xaralabos Ventis (Assistant Professor, NKUA),
 • Stavros Yagazoglou (Assistant Professor, Department of Theology, NKUA)
 • Theodoros Giagu (Professor, Department of Pastoral and Social Theology, AUTh)
 • Angeliki Ziaka (Associate Professor, Department of Theology, AUTh)
 • f. Vasilios Thermos, (Αssociate Professor, AEAA)
 • Dr. Pantelis Kalaitzidis, (Volos Academy for Theological Studies)
 • Christos Karakolis (Professor, Department of Theology, NKUA)
 • Polykarpos Karamouzis (Professor, University of the Aegean)
 • Gerasimos Koustourakis (Professor, Department of Education and Preschool Education, University of Patras)
 • Miltiadis Konstantinou (Professor, Department of Theology, AUTh)
 • Kostas Magos (Asso¬ciate Professor, Department of Education and Preschool Education, UoTh)
 • Vasiliki Mitropoulou (Professor, Department of Theology, AUTh)
 • Dimitris Moschos (Professor, Department of Theology, NKUA)
 • Konstantinos Bikos (Professor, Department of Philosophy and Pedagogy, AUTh)
 • Iro Mylonakou-Keke, (Professor, Department of Primary Education, NKUA)
 • Emmanuel Perselis (Emeritus Professor, Department of Social Theology, NKUA)
 • Ioannis Petrou (Emeritus Professor, Department of Theology, AUTh)
 • Vasiliki Pliogou (Assistant Professor, Department of Early Childhood Education, University of Western Macedonia)
 • Maria Sakellariou (Professor, University of Ioannina)
 • Chrysostomos Stamoulis (Professor, Department of Theology, AUTh)
 • Panayiotis Yfantis (Professor, Department of Theology, AUTh)
 • Dimitris Foteinos (Associate Professor, Department of Educational Studies, NKUA)